Algemene Voorwaarden

Op alle behandelingen en consulten zijn de volgende Algemene Voorwaarden van toepassing:

  1.  Ethiek en hygiëne staan bij Ayurmas hoog aangeschreven. Er wordt van de cliënt verwacht dat hij/zij hier eveneens zorg voor draagt.
  2. De behandelend therapeut kan besluiten van behandeling af te zien als er sprake is van een contra-indicatie zoals zware verkoudheid, griep, koorts, allergie en infectieziekten. Ayurmas behoudt zich het recht voor een cliënt te weigeren of de behandeling te staken als een cliënt zinspeelt op erotische handelingen.
  3. Er kan zowel contant als met pin betaald worden.
  4. Bij annulering van een gemaakte afspraak dient u dit minimaal 24 uur van tevoren te doen. Niet of te laat geannuleerde afspraken worden aan u doorberekend.
  5. Een cadeaubon of een 5-rittenkaart kan niet voor geld worden ingewisseld.
  6. Al uw persoonlijke en medische gegevens worden zonder je schriftelijke toestemming nooit verstrekt aan derden.
  7. Ayurmas is niet verantwoordelijk voor schade en of letsel als gevolg van het verzwijgen van medische informatie over bijvoorbeeld lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, allergieën en medicijngebruik.
  8. De (voedings)adviezen die de (voedings)therapeut geeft, vervangen nooit de diagnose en/of voorgeschreven medicatie van een Ayurvedisch practitioner, reguliere arts of specialist.
  9. De behandelingen komen niet in aanmerking voor vergoeding door de zorgverzekeraar.
  10. Bij het maken van een consult/behandeling accepteert u automatisch genoemde Algemene Voorwaarden.